You are currently viewing Voorstelling projecten digitale transformatie in de Vlaamse mediasector

Voorstelling projecten digitale transformatie in de Vlaamse mediasector

Op het kick-off event voor de projectoproep digitale transformatie in de Vlaamse mediasector werden 18 indrukwekkende projecten voorgesteld. Deze projecten zijn ontworpen om te voldoen aan de uitdagingen en trends die de sector momenteel doormaakt. De mate waarin de Vlaamse regering deze initiatieven steunt, toont aan dat er een sterke wil is om de Vlaamse mediasector relevant te houden in een snel evoluerende industrie.

Daarnaast werden ook de mediagerelateerde proeftuinen, waarin kennisinstellingen onderzoek doen naar praktische uitwerkingen van onder meer nieuwe datastructuren of remote production, belicht. Deze proeftuinen, tot stand gekomen onder impuls van Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, zullen jonge digitale technologieën bekend maken binnen de brede mediasector met als doel een brede uitrol te bespoedigen.

We waren dan ook zeer trots dat ook de Proeftuin Media 5G/XR aan bod kwam. Meer nog, de korte pitch-talk werd verzorgd door de enige twee vrouwelijke sprekers van de dag (Silvia Van Aken en Ingrid Viaene) in een verder uitsluitend mannelijk koor. Hartelijk bedankt dames!