Vicky Vermeulen

Digital Arts & Entertainment (Howest)

Vicky Vermeulen is de onderzoekscoördinator van de onderzoeksgroep DAE-Research. Ze heeft een master in elektronica-engineering en carrièregeschiedenis in onderwijs, e-learning en serious games. Na haar afstuderen gaf ze 4 jaar wiskunde op middelbare scholen, werkte ze 10 jaar voor een gerenommeerde educatieve uitgeverij waar ze de digitale innovatie van de activiteiten van het bedrijf stimuleerde; daarbij leiding gevend aan de e-learning afdeling. Ze publiceerden tools & platforms en apps voor leerkrachten en kinderen van 3-18 jaar, maar ook enkele internationaal bekroonde serious games voor het onderwijs, zoals Monkey Tales Games en Kweetet.be. Bij DAE staat ze aan het hoofd van de 15-koppige onderzoeksgroep en zorgt ze voor het uitzetten van de onderzoekslijnen en topics, samen met de stuurgroep van DAE en de project managers van het team.

KURT CALLEWAERT​

Toegepaste Informatica (Howest)


Kurt Callewaert (master wiskunde) is docent en Research Manager Toegepaste Informatica aan Howest. Hij is verantwoordelijk voor de opleiding van computer- en cybercriminaliteitsprofessionals. Callewaert doet onderzoek naar blockchain, cybersecurity, OT-beveiliging, GDPR en AI. Callewaert is voorzitter van de NIS Focus Group in België om de nieuwe Europese Cyber Security NIS-wetgeving om te zetten in concrete maatregelen voor bedrijven. Hij is lid van de Cyber Security Coalition vzw en stichtend lid van de Beltug Blockchain Task Force. Binnen HOWEST is hij Valorisation Manager Digital Transformation: AR/VR/XR , Cybersecurity , Industrial security , Blockchain , AI , Data Privacy , RPA , Game Technology , web3 , The Metaverse

Dr Silvia Van Aken

Immersive Lab (AP Hogeschool)

ONDERZOEKSCOÖRDINATOR & STORYTELLING

Silvia Van Aken is onderzoekscoördinator van het Immersive Lab (AP Hogeschool). Ze heeft een achtergrond en 10 jaar werkervaring in de communicatie en mediasector. In 2009 ging ze aan de slag als lector (UCLL, later: Luca Schools of Arts in Genk) waarvoor ze diverse interactieve studentenprojecten begeleide voor de culturele sector. Bijvoorbeeld 360° en AR cases voor musea (Google Glass), alsook interactieve verhalen voor een expo voor Cosmodrome Genk (juni 2017) en de reizende expo Conn3ct (2016-2017) i.s.m. de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en KB in Den Haag (Europees project). In 2016 werd ze Doctor in de Sociale Wetenschappen (KU Leuven) met het proefschrift “The Labyrinth of the Mind. A Narrative and Stylistic Analysis of Van Dormael’s Mindfilms”. Ze specialiseerde zich in grammatica, storytelling en beleving van immersieve en visuele media. Sinds 2016 werkt Silvia als onderzoeker en projectverantwoordelijke (AP Hogeschool): o.a. Show & Tell (PWO, 2017-2019), Merging Realities (PWO, 2020-2024), AI-gedreven VR-training (Tetra, 2021-2023).

Dr Laura Herrewijn

Immersive Lab (AP Hogeschool)

USER RESEARCH & TESTING

Laura Herrewijn verwierf onderzoekservaring aan het departement Communicatiewetenschappen van Universiteit Antwerpen (als doctoraatsonderzoeker, post-doctoraal onderzoeker en gastprofessor) en Universiteit Gent (als post-doctoraal onderzoeker en professor). Momenteel werkt Laura fulltime als onderzoeker voor AP Hogeschool, waar ze focust op digitale games, virtual reality en learning analytics. Ze onderzoekt hoe deze technologieën kunnen worden ontworpen volgens de

voorkeuren en belevingen van gebruikers (iteratief ontwerp van prototypes), alsook de toepassingen voor effectieve educatieve en/of persuasieve communicatie (o.a. aanleren van kennis en vaardigheden, geven van relevante feedback, veranderen van attitudes en gedrag). Methodologisch situeert Laura’s expertise zich op het vlak van user en design research: behoefteanalyses bij consumenten/gebruikers en bedrijven. Ze doet ook user experience en experimenteel onderzoek met kwalitatieve (bijvoorbeeld think-aloud studies, diepte-interviews) en/of kwantitatieve manieren van bevraging (bijvoorbeeld surveys).

Lowie Spriet

Immersive Lab (AP Hogeschool)

UNITY DEVELOPMENT

Lowie Spriet ontwikkelde voor zijn bachelorproef i.s.m. Rombit een fullstack facial recognition prototype voor de Haven van Antwerpen, waarbij Edge-AI werd toegepastop Nividia Jetson Nano om de gelimiteerde internetconnectiviteit op locatie tegen te gaan. Hij werkte aan het VR-project i.s.m. de Antwerpse stadsdichter Maud Vanhauwaert (Wintervuur Festival, 2019), het HoloRobotics project dat Mixed Reality en robotica combineert in een prototype waarbij je via Hololens een robotarm kan aansturen. Sinds 2021 werkt Lowie als onderzoeker voor het Immersive Lab (AP Hogeschool). Als Unity developer ontwikkelt hij oplossingen voor Virtual, Augmented & Mixed Reality. Hij werkt voor het Tetra-project AI-gedreven VR-training (2021-2022), Merging Realities (2020-2024), Virtual Relief (2020-2023), Environmental Immersion (2022-2023).

Keerthanan Vignarajah

Immersive Lab (AP Hogeschool)

DESIGN & 3D ANIMATIE

Keerthanan Vignarajah is afgestudeerd als bachelor Grafische & Digitale Media (AP Hogeschool). Hij specialiseerde zich als 3D modeler en maakte met zijn bachelorproef indruk op de Flanders DC jury die elk jaar jonge designtalenten scout. Keerthanan werd uitgeroepen als één van de 25 beste designtalenten van 2021. Hij verraste de jury met zijn afstudeerproject, een animatievideo om de gevolgen van vervuiling op het klimaat en oceaan tastbaar te maken. Sinds 2022 werkt hij als onderzoeker voor het Immersive Lab (AP Hogeschool). Hier werkt hij als onderzoeker en 3D modeler voor het project Merging Realities (2021- 2024). Hij specialiseert zich ook in virtual production en het laagdrempelig maken van de doorgaans arbeidsintensieve en dure workflow van XR-projecten. Hij werkt als onderzoeker aan diverse projecten, zoals Merging Realities, Environmental Immersion en Proeftuin Media XR & 5G.

Dr KENNETH VERHEGGEN

DIGITAL ARTS & ENTERTAINMENT (HOWEST)

XR DEVELOPMENT

Kenneth Verheggen heeft een achtergrond in bio-informatica en 10 jaar werkervaring in onderzoek en ontwikkeling. In 2012 ging hij aan de slag als assistent (UGent, vakgroep geneeskunde), waar hij instond voor praktijklessen bio-informatica, biochemie en moleculaire biologie. In 2018 behaalde hij de titel van Doctor in de Gezondheidswetenschappen en Bio-informatica (UGent, CompOmics groep) met het proefschift: “How to till a growing field: large-scale re-analysis of public proteomics data”. Vervolgens werkte hij als zelfstandig bio-informaticus (2019-2022) bij UCB en ProteoFormix. Hij ontwikkelde gebruiksvriendelijke wetenschappelijke (lab)software, zoals een geautomatiseerde visualisatie van multiwell-titerplaten en een virtual reality applicatie voor drug-design en visualisatie van biomoleculen. Tegenwoordig is is hij een voltijds onderzoeker bij DAE Research (Howest), waar hij zijn ervaringen en kennis transponeert naar immersieve media en development.

Contact

Wil je meer info? Contacteer dan de drie projectpartners

Digital Arts & Entertainment
(Howest)

vicky.vermeulen@howest.be

Toegepaste Informatica
(Howest)

kurt.callewaert@howest.be

Immersive Lab
(AP)

silvia.vanaken@ap.be