You are currently viewing Cocreatie sessie met GENZLAB mondt uit in een middag vol innovatie en inspiratie

Cocreatie sessie met GENZLAB mondt uit in een middag vol innovatie en inspiratie

In een wereld waarin media en technologie een integraal onderdeel zijn geworden van ons dagelijks leven, is het cruciaal om na te denken over hoe we deze tools kunnen optimaliseren en verbeteren. Onlangs vond er een inspirerende cocreatie sessie plaats tussen GenZLab, een innovatief lab voor generatie Z, en Proeftuin Media5G/XR. Tijdens deze sessie werkten vrijwillige studenten samen om na te denken over hoe ze hun dagelijkse mediagebruik konden verbeteren. De resultaten waren verbluffend en leverden talloze ideeën op die kunnen worden geïmplementeerd als prototypes in de proeftuin.

De cocreatie sessie begon met een belangrijke denkoefening. De studenten werden uitgedaagd om stil te staan bij de momenten waarop ze gedurende de dag in contact komen met media. Dit bracht een bewustzijn teweeg van de frequente interacties met verschillende media, zoals smartphones, social media, televisie en virtual reality. Door zich hiervan bewust te worden, konden de studenten zich richten op het identificeren van specifieke gebieden waar verbeteringen mogelijk waren.

Deze sessie bood niet alleen een gelegenheid om na te denken over verbeteringen in het dagelijkse mediagebruik, maar ook om de uitdagingen te begrijpen die traditionele media ondervinden bij het bereiken van de Gen Z-generatie. Het is algemeen bekend dat traditionele media moeite hebben om deze jongere doelgroep effectief te bereiken. Jongeren van Gen Z hebben vaak de neiging om traditionele media zoals televisie en print te vermijden en vertrouwen meer op digitale kanalen en sociale media voor hun informatie en entertainment.

Tijdens de denkoefening werden de studenten aangemoedigd om kritieke momenten te identificeren waarin het bereiken van Gen Z met traditionele media mogelijk zou kunnen worden. Ze realiseerden zich dat er momenten zijn waarop jongeren tijdelijk losgekoppeld zijn van hun digitale apparaten, zoals tijdens het pendelen naar school of werk, sportactiviteiten, sociale evenementen en zelfs in de natuur. Deze momenten bieden kansen voor traditionele media om op een creatieve en innovatieve manier in contact te komen met Gen Z.

De studenten brainstormden over ideeën om deze kritieke momenten te benutten. Een van de ideeën was bijvoorbeeld het creëren van digitale billboards op strategische locaties, waar traditionele media inhoud kon presenteren die aansluit bij de interesses en voorkeuren van Gen Z. Een ander idee was het ontwikkelen van interactieve printadvertenties voor lokale bedrijven, die via scannen met een smartphone toegang geven tot exclusieve digitale content. Door deze momenten zorgvuldig te identificeren en op een relevante en boeiende manier in te spelen, kunnen traditionele media hun bereik vergroten en de Gen Z-generatie effectiever aanspreken.

Door zich bewust te worden van deze kritieke momenten en actief na te denken over innovatieve manieren om Gen Z te bereiken, kunnen traditionele media een belangrijke rol blijven spelen in het leven van jongeren. Deze cocreatie sessie heeft de deelnemers geholpen om de kloof tussen traditionele en digitale media te overbruggen en heeft geleid tot waardevolle inzichten en ideeën die de basis kunnen vormen voor toekomstige mediainnovaties.

Na het in kaart brengen van hun dagelijkse mediagebruik gingen de studenten aan de slag om ideeën te genereren om deze interacties te verbeteren. Ze werden aangemoedigd om out-of-the-box te denken en zich te laten inspireren door zowel hun eigen ervaringen als de expertise van hun medestudenten. Er ontstond een sfeer van creativiteit en samenwerking terwijl ze ideeën uitwisselden en elkaar stimuleerden om verder te denken.

Deze vruchtbare denkoefening resulteerde in talloze innovatieve ideeën die konden worden meegenomen naar de Proeftuin Media5G/XR als potentiële prototypes. Een van de ideeën was het ontwikkelen van een geavanceerde augmented reality-app die mensen in staat stelt om vriendengroepen te kunnen localizeren op specifieke locaties tijdens drukke events.

Een ander idee was het creëren van een gepersonaliseerd nieuws- en adverteerplatform dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om nieuwsberichten aan te passen aan de interesses en voorkeuren van de gebruiker. Dit zou helpen om informatie-overload te verminderen en mensen te voorzien van nieuws dat echt relevant en betekenisvol voor hen is.

Naast deze ideeën werden er nog vele andere concepten gegenereerd, variërend van virtuele fitnesservaringen tot interactieve sociale media-platforms en virtuele tourguides. Het enthousiasme en de energie in de ruimte waren besmettelijk, en het was duidelijk dat deze studenten gedreven waren om de toekomst van media en technologie vorm te geven.

De cocreatie sessie tussen GENZLAB en Proeftuin Media5G/XR was een enorm succes. Door even stil te staan bij hun dagelijkse mediagebruik konden de studenten waardevolle inzichten opdoen en innovatieve ideeën genereren. De geproduceerde ideeën vormen een waardevolle bijdrage aan de proeftuin en kunnen mogelijk de weg vrijmaken voor baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van media en technologie. Deze sessie benadrukte het belang van samenwerking tussen verschillende generaties en disciplines om zo gezamenlijk vooruitgang te boeken. Met de inzet en creativiteit van jonge denkers kunnen we een spannende en veelbelovende toekomst tegemoet zien op het gebied van media-innovatie. We kijken er dan ook naar uit om met de samenvatting van deze middag naar potentiële partners te stappen en de wensprojecten van GenZ te concretiseren.

Met speciale dank aan GenZLab – genzlab.be !